Podane dane techniczne mog± odbiegać od rzeczywistych
powód: różne Ľródła podaj± różne dane
Je¶li dostrzeżesz błędy lub chcesz uzupełnić dane - daj znać